Podujatia

Tomáš Baťa University Summer Schools 2017

Dear Colleagues and Friends, Let me inform you that Tomas Bata University in Zlín is organising TBU Summer Schools 2017. Two weeks summer schools are running between 14th - 25th August 2017. We offer...

5th international biennial Nanomaterials and Nanotechnology Meeting, Ostrava

VŠB - Technical University would like to appeal to all fans of NANOTECHNOLOGY and cordially invite you  to the 5th international biennial Nanomaterials and Nanotechnology Meeting (NOM2017). ...

7-9 February 2017, 7th International Scientific Forum 2017, GB

Link: http://isfoxford.com/ Aims and Scope Supporting the concept of mulitdisciplinary, interdisciplinary and transdiciplinarity the meeting welcomes paper(s) in different academic disciplines. The ...

Conference Invitation, Bulgaria 2017

We have the pleasure of inviting you to participate in conferences, part of International Scientific Events 2017, to be held in Hotel "Royal Castle", Elenite on the Bulgarian Black Sea Coast...

7.-13.11.2016 Týždeň vedy a techniky na TnUAD v Trenčíne

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Vás pozýva na zaujímavé prednášky, workshopy, dni otvorených dverí a iné aktivity v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku: 8.11.2016 ...

Dni Maximiliána Hella 2016

Astronomicko-vedecký deň nielen pre študentov a pracovníkov TnUAD v Trenčíne, ale i širokú verejnosť. Kedy: 5. novembra 2016 (sobota) Kde: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študen...

Conference Re-Industrialisation of the EU 2016, Bratislava 26-28 October

Preparations for the prestigious event Re-Industrialisation of the EU 2016 are in full swing! Many prominent experts are coming to Bratislava on 26-28 October 2016. Don’t miss the chance be a...

Ďalšie podujatia »

Výzvy

Výzva na nové projekty VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018. Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: do...

Vyhlášení programů Vzdělávací nadace Jana Husa pro rok 2017

Stipendium Husovy nadace má za cíl umožnit začínajícím akademickým pracovníkům (asistentům a doktorandům) start do jejich pedagogické a vědecké činnosti a podpořit jejich setrvání na vysokých školách....

Verejná výzva na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV 2016

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom číslo 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činn...

Veda pod mikroskopom

V roku 2016 sa uskutoční štvrtý ročník fotografickej súťaže v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Fotografická súťaž je určená študentom gymnázií, stredných odborných škôl, stredných ...

Výzvy OP Interreg V-A SK-CZ/2016

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Č...

VÝZVY VEGA a KEGA

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017. Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: do 29. 4. 2016 do...

SAIA: výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2016/2017

V rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové  pobyty ...

Ďalšie výzvy »

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: