Kontakty

Rektorát
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 590

Mgr. Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.
vedúca Centra vedy a výskumu
e-mail: andrea.chrastinova@tnuni.sk
tel. +421 32 7400 127

Mgr. Daniela Vavrová
referát pre vedu, výskum a projekty
e-mail: daniela.vavrova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 110

Mgr. Mária Rehušová
riaditeľka Univerzitnej knižnice TnUAD
Horný šianec 9
E-mail: maria.rehusova@tnuni.sk
tel.: 032/6521559, 7400170

Mgr. Marcela Brodová
referát medzinárodných vzťahov
e-mail: marcela.brodova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 125

Ing. Petra Nekorancová
referát zahraničných mobilít
e-mail: petra.nekorancova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 126

 

 

 

Kontakty na súčastiach TnUAD

Fakulta priemyselných technológií
Ing. Jana Pagáčová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 42 2851874
e-mail: petra.skalkova@fpt.tnuni.sk

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 406
e-mail: jaroslav.holomek@tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko – Katedra politológie
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD.
zástupca pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 902
e-mail: rudolf.kucharcik@tnuni.sk

Fakulta špeciálnej techniky
Ing. Mária Ličková, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 238
e-mail: maria.lickova@tnuni.sk

Fakulta zdravotníctva
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 32 74 00 611
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: