Publikačná činnosť

Evidenciu, aktualizáciu a vyhotovovanie štatistických ukazovateľov publikačnej činnosti pedagogických pracovníkov a doktorandov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zabezpečuje Univerzitná knižnica TnUAD.

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: