Habilitačné a inauguračné konania

Študijné odbory, v ktorých sa uskutočňujú habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov:

Fakulta priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne

Fakulta špeciálnej techniky TnUAD

Vitrum Laugarício - Centrum kompetencie pre výskum skla

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: