Zariadenie na meranie vysokoteplotných vlastností tavením

Funkcia a využitie:Zariadenie na meranie vysokoteplotnej viskozity sklotvornej taveniny v rozsahu (log µ = 1,5 – 3,2 dPa.s), meranie vysokoteplotnej hustoty sklotvornej taveniny, meranie elektrickej vodivosti sklotvornej taveniny do max. teploty 1500 C.
Technická špecifikácia:
  • Maximálna teplota 1500 C
  • Max. rýchlosť ohrevu 5 C/min.
  • Mechanické analytické váhy
  • Kelímok – PtRh
  • Meracie telieska: guľôčka (PtRh), elektródy (Pt)
Model:KOM1
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica