Vulkanizačný hydraulický lis

Funkcia a využitie:Vulkanizačný hydraulický lis so stĺpovou konštrukciou určený na lisovanie výrobkov z technickej gumy, termoplastov a reaktoplastov vo forme. Lisovanie sa uskutočňuje v etáži medzi elektricky vyhrievanými lisovacími doskami. Konštrukcia lisu spolu s riadiacim systémom a hydraulickým agregátom umožňuje jednoduchú obsluhu, optimálny pracovný výkon a rovnomernú kvalitu výroby. Podľa tvaru výlisku a druhu lisovaného materiálu je možné nastaviť optimálne technologické parametre lisovacieho cyklu, ktorý je riadený a kontrolovaný riadiacim systémom.
Technická špecifikácia:•    Dvojstĺpový lis.
•    2 elektricky vyhrievané platne s plochou dosiek 400 x 400 mm a ohrevom do teploty 300 °C.
•    Uzatváracia sila 30 - 600 kN.
•    Vzdialenosť otvorených platní 200 mm.
•    Rýchlosť ohrevu 10 °C/min.
•    Presnosť ohrevu +/- 4 °C pri 200 °C na celej ploche platní.
•    Hydraulický tlak max. 260 bar.
•    Uzatváracia rýchlosť 16 mm/s.
•    Automaticky riadené chladenie lisovacích dosiek demineralizovanou vodou.
Model:LabEcon 600; Fontijne
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Vladimír Moško, doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
e-mail: vladimir.mosko@tnuni.sk, petra.skalková@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 868, +421 42 2851 874
OperátoriVladimír Moško
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica