Uzatvorený hnetač a extrudér pre miešanie elastomérov a termoplastov

Funkcia a využitie:Uzatvorený hnetač a extrúder s príslušenstvom na prípravu kaučukových, termoplastických zmesí a termoplastických vulkanizátov pracujúci na princípe diskontinuálneho a kontinuálneho miešania. Prostredníctvom zariadenia bude možné simulovať v laboratórnych podmienkach všetky procesy výroby a spracovania polymérov, ako sú zmesovanie, zmiešavanie, reaktívne miešanie, hnetenie. Prístroj umožňuje testovať spracovateľnosť termoplastov, reaktoplastov, elastomérov, pigmentov a ostatných aditív.
Technická špecifikácia:•    Samostatná pohonná / meracia jednotka, stolné prevedenie, príkon 3,8 kW, rozsah otáčok  0,2 ot./s, do 150 ot./s pri plnom krútiacom momente.
•    Maximálny krútiaci moment 200 Nm.
•    Meranie krútiaceho momentu – časová závislosť, odchýlka merania 0,15 %.
•    Meranie teploty taveniny - 4 vstupy.
•    Počet zón regulácie teploty - 6.
•    Softvér umožňuje vyhodnotiť správanie a vlastnosti PVC pri plastifikácii, stanovenie teplotnej a šmykovej odolnosti polymérov, správanie elastomérov pri vulkanizácii, absorpciu kvapalín práškovými materiálmi.
•    Príjem zmäkčovadla PVC - suché zmesi.
•    Univerzálne vyhodnotenie časovej závislosti, krútiaceho momentu.

Vybavenie hnetača:
•    Veľkosť komory 50 cm3 pre miešanie plastov.
•    Veľkosť komory na miešanie gumy 80 cm3.
•    Hnetacie elementy - univerzálne valcové, vačkové pre kaučuky.
•    Vstup materiálu - manuálny.
•    Objem násypky 80 cm3 s prítlačným piestom, trámikom a uzáverom s 5 kg závažím.
•    Odkladací a zásuvkový modul pre vyberanie materiálu.
•    Krútiaci moment 200 N.m.
•    Vykurovanie komory - elektrické, vykurovací výkon 3,8 kW.
•    Prac. teplota do 500 °C, počet meracích zón 3.
•    Chladenie komory vzduchom.
•    Pomer otáčok hnaného a unášaného hriadeľa 2:3.

Vybavenie extrudéra:
•    Priemer závitovky / dĺžka - 19 / 25 D.
•    Pracovná teplota do 450 °C.
•    Maximálny krútiaci moment 150 N.m.
•    Počet zón - 3, každá s regulačným snímačom teploty.
•    Vykurovanie zón - elektrické, vykurovací výkon každej max. 2 kW.
•    Hlava pre výrobu pásky - šírka dýzy 50 mm, nastaviteľná štrbina 0 – 1,5 mm.
Model:Plastograph® EC plus; Brabender
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Vladimír Moško, doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
e-mail: vladimir.mosko@tnuni.sk, petra.skalková@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 868, +421 42 2851 874
OperátoriVladimír Moško , Ing.  Ivan Labaj, PhD., doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica