Laboratórne zariadenie na homogenizáciu a presné tvarovanie elastomérov

Funkcia a využitie:Laboratórny dvojvalec na miešanie, plastikáciu elastomérov a elastomérnych zmesí, formovanie hmoty polyméru do tvaru fólií a pásov v štrbine medzi dvomi, proti sebe sa otáčajúcimi valcami, čo je základom niekoľkých technologických operácií aplikovaných najmä pri výrobe gumárenských produktov a mäkčeného PVC. Valcovanie vyžaduje presnosť a homogenitu v hrúbke výsledného produktu - fólie, pásu.
Technická špecifikácia:•    Stolový prístroj.
•    Valce: počet 2, šírka 300 mm, pracovná šírka 200 mm, priemer 80 mm.
•    Maximálna hmotnosť vzorky 100 – 200 g.
•    Povrch valcov: oceľ tvrdená, povrch leštený.
•    Možnosť nastavenia štrbiny: 0,1 - 10 mm.
•    Otáčky regulovateľné v rozsahu 3,0 - 30 ot./min.
•    Prevodový pomer: 1:1,2.
•    Celkový elektrický príkon 2,2 kW.
•    Krútiaci moment: do 500 Nm.
•    Rozmery: 1000 mm x 605 mm x 1420 mm (d x š x v).
•    Hmotnosť: 500 kg.
•    Regulovateľný ohrev valcov: 70 °C.
Model:LaboWalz W80T;  Vogt
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Vladimír Moško, doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
e-mail: vladimir.mosko@tnuni.sk, petra.skalková@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 868, +421 42 2851 874
OperátoriVladimír Moško, Ing. Ivan Labaj, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica