Upozornenie na podávanie ročných správ projektov KEGA za rok 2018

29.10.2018 12:07

Odbor vedy a techniky na vysokých školách opätovne upozorňuje na termín a informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov KEGA za rok 2018.
 
Vedúci projektu KEGA, ktorý bude pokračovať v riešení aj v roku 2019, je povinný najneskôr do 15.11.2018 do 14.00 hod. elektronicky podať ročnú správu prostredníctvom on-line systému e-KEGA na Portáli vysokých škôl a najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania poslať poštou len podpísané a opečiatkované potvrdenie o podaní správy.

Bližšie informácie na stránke:

http://www.minedu.sk/upozornenie-na-podavanie-rocnych-sprav-projektov-kega-za-rok-2018/

 

 


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: