Výzva: Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

11.09.2017 09:44

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

  ·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,

·      Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,

·      Štipendiá Akcie pre diplomantov.

 V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

 -          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017

-          Výber štipendistov: začiatok decembra

 O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko – Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

·      spoluprácu mladých výskumníkov,

·      podporu doktorátov pod dvojitým vedením,

·      organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,

·      prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

 Základný harmonogram tejto výzvy je:

 -          Uzávierka na predkladanie žiadostí: 20. 10. 2017

-          Schvaľovanie projektov: začiatok decembra

 Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

 

Mgr. Daniela Kirdová

koordinátorka programu

Akcia Rakúsko-Slovensko

 SAIA, n. o.

Sasinkova 10

812 20 Bratislava

 Tel. +421-2-5930 4738

www.saia.sk


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: