VEGA: Termíny podávania aktualizácií riešiteľských kolektívov na rok 2019, finančných správ za rok 2018 a záverečných správ projektov končiacich v roku 2018

25.10.2018 07:50

Aktualizácie riešiteľských kolektívov, resp. pracovísk vedúcich projektov na rok 2019

Termín podávania aktualizácie na rok 2019 je do 14. 12. 2018 do 14.00 hod. v systéme e-VEGA

Finančné správy riešených projektov (vyplnenie formulára čerpania dotácie VEGA za rok 2018)

Vedúci projektov VEGA, pokračujúcich v roku 2019 i končiacich v riešení v roku 2018, sú povinní najneskôr do 18. 1. 2019 do 14.00 hod. elektronicky vyplniť formulár čerpania dotácie VEGA za rok 2018 prostredníctvom systému e-VEGA

Záverečné správy projektov končiacich v roku 2018

Vedúci projektov, ktorých riešenie sa končí v roku 2018, elektronicky podávajú záverečnú správu za celé obdobie riešenia projektu v systéme e-VEGA do 18. 1. 2019 do 14.00 hod. a v tlačenej podobe zasielajú poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní záverečnej správy

Všetky informácie na stránke:

http://www.minedu.sk/terminy-podavania-aktualizacii-riesitelskych-kolektivov-na-rok-2019-financnych-sprav-za-rok-2018-a-zaverecnych-sprav-projektov-konciacich-v-roku-2018/


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: