VÝZVY VEGA a KEGA

15.03.2016 11:12

MŠVVaŠ SR zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA a KEGA so začiatkom riešenia v roku 2017.

Termín podávania nových žiadostí o dotáciu VEGA/KEGA: do 29. 4. 2016 do 14.00 hod.

VEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-vega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017/

KEGA: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-dotaciu-na-nove-projekty-kega-so-zaciatkom-riesenia-v-roku-2017-a-aktualne-informacie-o-podavani-rocnych-sprav-pokracujucich-projektov-a-zaverecnych-sprav-konciacich-projektov-kega-v-roku-2016/

 

Kontakt: Mgr. Daniela Vavrová, kl. 110, daniela.vavrova@tnuni.sk


späť
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: