Horizon 2020 - Proposal Development

Join Europa Media’s Horizon 2020 Proposal Development training course and gain hands-on knowledge on how to submit competitive project proposals under the new EU research and innovation programmes, in...

Brokerage Event Horizon 2020 - 11.6.2015, Ostrava

Ak plánujete pripraviť projekt do programu Horizont 2020, hľadáte partnerov pre spoločné medzinárodné výskumno-vývojové projekty Horizon 2020, ERASMUS+, EUROSTARS, je tu možnosť ako začať s prípravou ...

„MAMMO TREN-D´ 2015“

Dňa 19.6.2015 organizuje Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Rádiologickou klinikou s.r.o., spoločnosťou GUTTA Slovakia s.r.o., Sekciou ...

„Ošetrovateľstvo a zdravie IX.“

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Kanceláriou WHO na Sloven...

Vedecká show Michaela Londesborougha

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR v rámci projektu PopVaT - Popularizácia vedy a techniky na Slovensku pripravilo sériu Vedeckých show Michaela Londesborougha...

„Web of Science na dlani“

Univerzitná knižnica TnUAD v spolupráci s Thomson Reuters si Vás dovoľuje pozvať na pracovný seminár   „Web of Science na dlani“,   ktorý sa bude konať dňa 25.3.2015 o 10.00 hod. v...

Schéma RISE - Akcie Marie Skłododwska Curie (MSCA)

Informačný deň Schéma RISE - Akcie Marie Skłodowska-Curie (Rise and Innovation Staff Exchange) sa uskutoční 5. marca. 2015 o 9:30 hod.  v priestoroch CVTI na Lamačskej ceste 8/A, Bratislava na 2....

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: