Horizont 2020 - Akcie Marie Skłododwska Curie

Dňa 25.02.2015 o 14:00 hod. sa  v Centre vedecko-technických informácií, konferenčná miestnosť na 2. posch., Lamačská cesta 8/A, Bratislava uskutoční  informačný deň v rámci p...

Horizont 2020 - Tréning pre hodnotiteľov

Dňa 25.02.2015 od 9:30 hod. sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave uskutoční Tréning pre hodnotiteľov projektov rámcového p...

Slovenskej vede sa darí aj vďaka Trenčianskej univerzite

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne reprezentuje slovenskú vedu v Európskej únii. V silnej konkurencii 167 projektov z celej Európskej únie sa stala úspešným víťazo...

„ZdravLab 2015“

Fakulta zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre laboratórnu medicínu a Slovenskou komorou iných zdravotnícky...

Seminár – Pripravujeme rozpočet projektov H2020

Centrum vedecko-technických informácií SR organizuje dňa 27.1.2015 o 13:00hod. seminár   Pripravujeme rozpočet projektov H2020     Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s postupo...

Prednáška “Management Consulting pod vplyvom zmien..."

Katedra sociálnych a humanitných vied FSEV TnUAD v Trenčíne vás pozýva na výberovú prednášku profesora Dr. Józsefa Poóra  “Management Consulting pod vplyvom zmien – vývoj na pozadí postporadens...

Spoločenské oblasti a prierezové aktivity Horizontu 2020

CVTI SR si Vás dovoľuje pozvať na informačný deň rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 pre oblasti Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovačné a reflexívne společno...

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: