Laboratórny mlyn na mletie pevných materiálov

Funkcia a využitie:Laboratórny mlyn na mletie a deaglomeráciu vysoko čistých sklených a keramických práškov vysoko energetickým mletím a následnou veľkostnou separáciou na aplikácie v povlakoch, resp. na 3D tlač, ako aj na prípravu polykryštalických transparentných materiálov s luminiscenčnými vlastnosťami.
Technická špecifikácia:

 

zariadenie umožňuje mletie malých objemov vzoriek, s objemom  500 ml
  • umožňuje odseparovanie mlecích telies s veľkosťou v rozsahu minimálne od 0,05 do 2 mm,
  • mletie pevných materiálov za mokra s výstupnou veľkosťou častíc (v závislosti od typu materiálu) menšou ako 100 nm,
  • zariadenie musí umožňovať mletie vstupného materiálu so zrnitosťou  200 μm,
Model:NETZSCH Laboratory mill MICRO- & MINISERIE
Umiestnenie prístroja:Funglas
Zodpovedný pracovník:

Monika Michálková: monika.michalkova@tnuni.sk

Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica