Zariadenie na výrobu 3D štruktúr zo zmesí na báze práškov

Funkcia a využitie:Zariadenie na tzv. „additive manufacturing“ 3D štruktúr s definovanou štruktúrou 3D práškovou tlačou ako sú plastové modely a pieskové odlievacie jadrá umožňujúce 3D tlač komplexných štruktúr a tzv. „scaffoldov“ na rôzne aplikácie, vrátane pórovitých skiel pripravených recykláciou priemyselného odpadu.
Technická špecifikácia:produkčný priestor 295 x 195 x 145 mm,
- rozlíšenie vrstvy  250 dpi s možnosťou rozšírenia na minimálne 300 dpi,
- schopnosť tlačiť tenké vrstvy s hrúbkou ≤ 150 μm,
Model:voxeljet AG VX200 3D-Printing System ODB
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Arish Dasan: arish.dasan@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica