Zariadenie na výrobu vysokopevnostných keramických 3D štruktúr na báze fotosenzitívnych keramických zmesí

Funkcia a využitie:Zariadenie na výrobu vysokopevnostných keramických trojdimenzionálnych štruktúr na báze fotosenzitívnych keramických zmesí umožňujúce 3D tlač komplexných štruktúr a tzv. „scaffoldov“ na biomedicínske aplikácie, ako aj materiálov s hierarchickou pórovitosťou, napr. pre nosiče katalyzátorov
Technická špecifikácia:veľkosť produkčného priestoru  75 x 40 x 165 mm (x/y/z),
- schopnosť tlačiť vrstvy s hrúbkami v  rozsahu od 25 do 100 μm,
- rýchlosť nanášania vrstiev ≥ 100 vrstiev za hodinu,
- rozlíšenie tlače v horizontálnom smere  40 μm (635 dpi),
Model:LITHOZ  CeraFab 7500 Research stereolitography system
Umiestnenie prístroja:Funglass
Zodpovedný pracovník:Arish Dasan: arish.dasan@tnuni.sk
Hradené z projektu:
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica