Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je plne automatický prístroj na charakterizáciu povrchu materiálov (sklo, textil, guma, kovy) meraním zmáčania povrchu pomocou „sediacej kvapky“. Prístroj obsahuje vysokorýchlostnú digitálnu kameru s vysokým rozlíšením na snímanie kvapiek, automatický dávkovací systém pre 4 testované kvapaliny riadený softvérom, elektronický modul s dvomi konektormi pre snímanie teploty a teplotnú komoru od -10 oC do 130 oC. Prístroj je určený na meranie kontaktného uhla, meranie povrchového a medzifázového napätia, výpočet voľnej povrchovej energie a jej polárnej a disperznej zložky pri skúmaní nových materiálov, kompozitov a funkčných biopolymérov.
Technická špecifikácia:

Vysokorýchlostná digitálna kamera s manuálnym priblížením 6,5 x, jemným zaostrovaním a zorným poľom od 3,2 x 3,2 mm do 18,5 x 18,5 mm
Automatický dávkovací systém pre 4 testované kvapaliny
Štandardný stojan na vzorky (105 x 105 mm)
Vysoko výkonné osvetlenie LED
Elektronický modul s dvomi konektormi pre snímanie teploty
Základný elektronický modul na pripojenie ďalších elektronických modulov a riadiacich jednotiek
Adaptér pre pripojenie prístroja k USB portu PC
Teplotná komora s regulovanou teplotou od -10 °C do 130 °C

Model:DSA30E KRUS Scientific
Umiestnenie prístroja:Fakulta priemyselných technológií
Zodpovedný pracovník:

doc. Mgr. Jana Šulcová, PhD.,
email: jana. sulcová@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 825

Hradené z projektu:CEDITEK II.
Operátori:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica