Termomechanický analyzátor TMA_Q

Funkcia a využitie:Zariadenie na  termomechanickú analýzu vzoriek s možnosťou práce v kontrolovanej atmosfére max. do teploty 1 000 C. Možnosť využitia pri skúmaní objemovej a štrukturálnej relaxácie oxidových skiel a na získavanie údajov potrebných pre tvorbu modelov relaxačných procesov, stanovenie teploty skleného prechodu a teploty mäknutia skiel, na dilatometrické skúmanie priebehu spekania keramických materiálov a kompozitov v kontrolovaných atmosférach.
Technická špecifikácia:
  • Piecka: -70 C – 1 000 C
  • K termočlánok.
  • Rýchlosť ohrevu 0,1k/min. – 50k/min. regulované chladenie.
  • Držiaky: tlakový, penetračný, 3-bodový ohyb a ťah, materiál držiakov: SiO2.
  • Max. veľkosť vzoriek na tlak: 26 mm x 12 mm.
  • Max. veľkosť vzoriek na ťah: statický program – 26 mm x 1,0 mm x 4,7 mm, dynamický program – 26 mm x 3,5 mm x 4,7 mm.
  • Silový rozsah: od 0,001 N do 2 N.
  • Frekvenčný rozsah: od 0,01 do 2 Hz.
Model:TMA_Q 400 EM
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica