Kontakty

Rektorát
Ing. Ingrid Kovaříková, PhD.
prorektorka pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
e-mail: ingrid.kovarikova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 106

Ing. Marta Jamborová
Referát prorektora pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
e-mail: marta.jamborova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 129

Kontakty na súčastiach TnUAD

Fakulta priemyselných technológií
doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 42 2851874
e-mail: petra.skalkova@fpt.tnuni.sk

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 452
e-mail: zoltan.rozsa@tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko – Katedra politológie
Mgr. Pavol Struhár, PhD.
zástupca vedúceho katedry
tel.: +421 32 7400 905
e-mail: pavol.struhar@tnuni.sk

Univerzitná knižnica
Mgr. Miroslava Piscová
riaditeľka knižnice
telefón: 032/6521 559, 032/7400 170
e-mail: miroslava.piscova@tnuni.sk

Fakulta špeciálnej techniky
doc. Ing. Igor Barényi, PhD., EUR ING
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 210
e-mail: igor.barenyi@tnuni.sk

Fakulta zdravotníctva
PhDr. Katarína Kašlíková, PhD. MPH
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 32 74 00 613
e-mail: katarina.kaslikova@tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko - FunGlass
doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
zástupkyňa pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 557
e-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica