Kontakty

Rektorát
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 590

Ing. Dana Jamborová
referát zahraničných mobilít
e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 140     

Ing. Marta Jamborová
referent pre vedu, výskum a projekty
e-mail: marta.jamborova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 129

Ing. Petra Nekorancová
referát zahraničných mobilít
e-mail: petra.nekorancova@tnuni.sk

tel.:+421 32 7400 140

Kontakty na súčastiach TnUAD

Fakulta priemyselných technológií
doc. Ing. Petra Skalková, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 42 2851874
e-mail: petra.skalkova@fpt.tnuni.sk

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
doc. Mgr. Sergej Vojtovič, DrSc.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 405
e-mail: sergej.vojtovic@tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko – Katedra politológie
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
zástupca pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 902
e-mail: marcel.lincenyi@tnuni.sk

Fakulta špeciálnej techniky
doc. Ing. Igor Barényi, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 210
e-mail: igor.barenyi@tnuni.sk

Fakulta zdravotníctva
PhDr. Katarína Kašlíková, PhD. MPH
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 32 74 00 611
e-mail: katarina.kaslikova@tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko - FunGlass
doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
zástupkyňa pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 557
e-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica