Kontakty

Rektorát
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.
prorektor pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy
e-mail: dusan.galusek@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 590

Ing. Dana Jamborová
referát zahraničných mobilít
e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 130     

Ing. Marta Jamborová
referent pre vedu, výskum a projekty
e-mail: marta.jamborova@tnuni.sk
tel.:+421 32 7400 129

Ing. Petra Nekorancová
referát zahraničných mobilít
e-mail: petra.nekorancova@tnuni.sk

Kontakty na súčastiach TnUAD

Fakulta priemyselných technológií
Ing. Jana Pagáčová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 42 2851874
e-mail: petra.skalkova@fpt.tnuni.sk

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
prof. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 406
e-mail: jaroslav.holomek@tnuni.sk

Celouniverzitné pracovisko – Katedra politológie
doc. PaedDr. PhDr. Marcel Lincényi, PhD.
zástupca pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 902
e-mail: marcel.lincenyi@tnuni.sk

Fakulta špeciálnej techniky
Ing. Štefan Pivko, PhD.
prodekan pre vedu a výskum
tel.: +421 32 7400 238
e-mail: stefan.pivko@tnuni.sk

Fakulta zdravotníctva
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
prodekanka pre vedu a výskum
tel.: +421 32 74 00 611
e-mail: zdenka.krajcovicova@tnuni.sk

 

 

 

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: