Termomechanický analyzátor TMA_R

Funkcia a využitie:Zariadenie na termomechanickú analýzu vzoriek materiálového výskumu (napr. termické a termomechanické vlastnosti rôznych materiálov, polymérov, skiel, organických a anorganických látok, fázové premeny), chemického výskumu (napr. štúdium chemických reakcií, rozkladných dejov látok), environmentálne analýzy, farmaceutické analýzy (termické vlastnosti liečiv), analýza potravín (termické vlastnosti potravín).
Technická špecifikácia:
  • Piecka: 25 C – 900 C: „S“ termočlánok, regulované chladenie
  • Držiaky: tlakový a penetračný
  • Materiál držiakov: SiO2
  • Max. veľkosť vzoriek: 20 mm x 5 mm x 5 mm
Model:TMA_R Netzsch TMA 402
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica