Zariadenie pre simultánnu termickú analýzu

Funkcia a využitie:Zariadenie na vysokoteplotnú simultánnu termickú analýzu vzoriek, ktoré v rámci jedného prístroja kombinuje možnosť merania DTA a TG. Zabezpečuje alternatívne využitie dvoch vysokoteplotných piecok max. do teploty 2000 C (DTA) a do 1650 C (TG), možnosť merania v kontrolovanej atmosfére a vo vákuu, obsahuje integrovaný hmotnostný prietokomer plynov a možnosť modulárneho pripojenia hmotnostného spektrometra na analýzu plynov. Univerzálne využiteľné pri štúdiu všetkých fyzikálnych a termických dejov v materiáloch spojených s tepelným efektom  (kryštalizácie, topenia, vyparovania, rozkladných dejov, chemických reakcií medzi komponentmi skúmaného systému atď.)
Technická špecifikácia:
  • Grafitová piecka: 25 C – 2000 C, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladiaci čas (voľné chladenie): z 1490 C na 100C 40 min. 
  • Platinová piecka 25 C – 1 500 C, rýchlosť ohrevu 0,1K/min. – 50K/min., chladici čas (v He): z 1900 C na 100 C 45 min. 
  • Držiaky: TG („S“ termočlánok), TG-DSC („S“ termočlánok), TG („W“ termočlánok) a TG-DTA („W“ termočlánok).
  • Kelímky: TG (0,9 ml/Al2O3; 3,4 ml/Al2O3; 0,3 ml/W); TG-DTA (0,15 ml/Al2O3; 0,2 ml/Al2O3; 0,3/Al2O3; 80 ml/W); TG-DSC (85 ml/Al2O3; 85 ml/Pt/Rh).
  • Materiál kelímkov: Al2O3, Pt/Rh, sklený C a W.
Model:Netzsch STA 449 F1 Jupiter TG/DTA/DSC
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica