Dilatometer

Funkcia a využitie:Zariadenie na dilatometrickú analýzu vzoriek umožňuje skúmať rozmerové zmeny vzoriek v závislosti od teploty a času pri definovanom teplotnom režime ohrevu a ochladzovania materiálu v teplotnom intervale od 25 C do 900 C.
Technická špecifikácia:
  • Piecka: 25 C – 900 C
  • „S“ termočlánok
  • Materiál držiaka: SiO2
  • Max. veľkosť vzoriek: 50 mm x 5 mm x 5 mm.
Model:Netzsch DILATOMETER 402 EP
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica