Presná diamantová píla na rezanie tvrdých materiálov

Funkcia a využitie:Zariadenie na jemné, presné rezanie veľmi tvrdých vzoriek diamantovým kotúčom, nastaviteľnou rýchlosťou otáčok, možnosťou sériového rezania, riadenou rýchlosťou posunu vzorky, rotáciou a osciláciou držiaka vzorky a funkciou bezdeformačného rezania.
Technická špecifikácia:
  • Maximálne rozmery vzoriek 150x50x13 mm (prierez 50x13 mm), alebo priemeru 50 mm.
  • Hrúbka rezu 0,667 mm. Možnosť dokúpenia kotúčov s jemnejším rezom, no tieto kotúče majú menšie priemery a teda sa obmedzí veľkosť opracovateľnej vzorky.
  • Nepravidelné vzorky je možné upevniť do držiaka, ktorý umožňuje úchyt vzorky s prierezom cca 30x30 mm. Pevnosť uchytenia krehkých vzoriek je otázna, odporúča sa vzorky zaliať do akrylových zalievacích hmôt vo forme s vnútorným priemerom okolo 25 mm.
  • Vzorky s približne paralelnými stranami je možné upevniť do držiakov s vnútorným prierezom 35x50 mm resp. 35x11mm.
  • K dispozícii je aj držiak pre nalepenie vzorky s rozmermi 63x43 mm. 
Model:Isomet 5000
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica