Podujatia

Česko-slovenský informačný deň k témam výzvy ERA na r. 2024

Pozvánka na Česko-slovenský informačný deň k témam výzvy ERA na r. 2024, ktorý spoločne organizuje Národná kancelária Horizontu z CVTI SR a Technologické centrum Praha. Podujatie sa usk...

Týždeň vedy a techniky 2023

Jubilejný dvadsiaty ročník podujatia sa začne tradične druhý novembrový týždeň. Podujatie prinesie desiatky prednášok, festivalov, workshopov, súťaží, podcastov, besied či výstav, ako aj rôzne ď...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 25. augusta 2023 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Mokhtar Mahmoud, Téma doktorandskej dizertačnej práce: Druhý život skleného odpadu: Využitie sklených mikr...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 21. augusta 2023 o 14.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSc. Susanta Sengupta Téma doktorandskej dizertačnej práce: Vláknité štruktúry na báze biopolymérov a biologi...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 21. augusta 2023 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce  MSc. Nurshen Mutlu Téma doktorandskej dizertačnej práce:  Inkorporácia borátových bioaktívnych skiel ...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

Od pondelka 7. novembra sa začína 19. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične pripr...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 24. októbra 2022 o 11.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fatih Kurtuldu.  Téma doktorandskej dizertačnej práce: Ion doped mesoporous bioactive glass nanoparti...

Ďalšie podujatia »

Výzvy

Early stage granty

Názov výzvy: Early stage grantyKód výzvy: 09I03-03-V05Komponent: 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inováciíInvestícia: 3. Excelentná veda Komisia pre ved...

Zmena vo verejnej výzve VV MVP 2024

Predsedníctvo APVV rozhodlo, že v rámci verejnej výzvy VV MVP 2024 sa posúva termín na predkladanie žiadosti z 28. 6. 2024 na 31. 7. 2024....

KEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ končiacich projektov KEGA v roku 2024

Výzva Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosti sa podávajú...

VEGA: Výzva na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025. Žiadosť musí byť podaná v súlade...

APVV- verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky – VV MVP 2024

Verejná výzva VV MVP 2024 je zameraná na podporu mladých vedeckých pracovníkov. Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a...

KEGA: podávanie ročných správ za rok 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2023. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov ...

Ďalšie výzvy »

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica