Podujatia

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2022

Od pondelka 7. novembra sa začína 19. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku, do ktorého sa zapája každoročne aj Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Tradične pripr...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 24. októbra 2022 o 11.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fatih Kurtuldu.  Téma doktorandskej dizertačnej práce: Ion doped mesoporous bioactive glass nanoparti...

Obhajoba doktorandskej dizertačnej práce - FunGlass

Dňa 24. augusta 2022 o 10.00 hodine sa koná obhajoba doktorandskej dizertačnej práce MSC. Fulden Dogrul. Téma doktorandskej dizertačnej práce: Polymer – derived bioactive 3D scaffolds for bone – r...

Konferencia SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 

Dovoľujeme si Vás pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY?    Konferencia sa uskutoční 12. novembra 2021 od 8:45...

Webinár Horizont Európa pre začiatočníkov: podpora excelentnej vedy_8.11.2021

Webinár na tému Horizont Európa pre začiatočníkov: podpora excelentnej vedy organizuje v rámci informačných aktivít Národná kancelária Horizontu. Podujatie sa uskutoční online dňa 8. novembra ...

Týždeň vedy a techniky 2021

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne pozýva všetkých, ktorých zaujíma štúdium či veda a chcú sa dozvedieť niečo nové, na Dni vedy a techniky 2021, ktoré sa uskutočnia na našich fakultác...

Pozvánka - Nové granty Európskej výskumnej rady – 28.septembra

Národná kancelária Horizontu pozýva na infodeň k téme Nové granty Európskej výskumnej rady (ERC) ktorý sa uskutoční online, v utorok 28.9. 2021, v čase od 9:30 – 11:45. Program podujatia: ...

Ďalšie podujatia »

Výzvy

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizá...

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Srbskej republike

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o org...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokračujúcich projektov a záverečných správ projektov končiacich v roku 2023

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom online s...

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2024. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, ...

APVV DS-FR 2022

Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike, Bulharskej republike, Českej republike, Čiernej Hore, Rakúskej...

APVV SK- FR 2022 - Verejná výzva na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii č...

KEGA_Podávanie ročných a záverečných správ

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje upozornenie na termín a informácie o podávaní ročných správ za rok 2022. Pri ich podávaní treba postupovať v zmysle pravidiel, pokynov ...

Ďalšie výzvy »

AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica