Mikrotvrdomer

Funkcia a využitie:Prístroj na meranie mikrotvrdosti materiálov s možnosťou merania pri zaťaženiach od 10g do 10 kg, vybavený CCD kamerou s vysokým rozlíšením, automatickým zaostrením a vyhodnotením vtlačku. Používa sa pri predbežnom hodnotení tvrdosti keramických materiálov, najmä keramických kompozitov, ale aj skiel v systémoch s obmedzenou sklotvornosťou a očakávanými výnimočnými mechanickými vlastnosťami. Využiteľný pre merania priemyselných partnerov, najmä na hodnotenie vplyvu niektorých technologických operácií na mechanické vlastnosti výrobkov úžitkového skla (najmä tvrdených ústnych okrajov).
Technická špecifikácia:
  • Vickersov indentor
  • Práca so zaťaženiami 10g-15g-20g-25g-50g-100g-200g-300g-500g-1kg-2kg-3kg-5kg-10kg
  • Pozorovacie objektívy umožňujúce zväčšenia 50x-100x-500x
  • Autofokus (automatické ostrenie)
  • Automatické meranie veľkosti vtlačku a výpočet tvrdosti
  • 2D (xy) stolček s manuálnym i programovateľným posunom.
Model:WIKI 200
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica