Tvrdomer Wolpert Testor 930

Funkcia a využitie:

Vykonávanie skúšok tvrdosti podľa príslušných noriem. Zariadenie je univerzálne a umožňuje realizovať nasledovné skúšobné metódy:

  • Skúška tvrdosti podľa Vickersa (STN EN ISO 6507-1) – HV5, HV10
  • Skúška tvrdosti podľa Rockwella (STN EN ISO 6508-1) – HRC, HRB, HRA, HR3ON
  • Skúška tvrdosti podľa Brinella (STN EN ISO 6506-1) – HB2,5/62,5, HB2,5/187,5, HB5/125
Technická špecifikácia:

 Skúšobné hroty pre meranie metódami tvrdosti HB, HV, HR, objektívy pre zväčšenie a zobrazenie vtlačku 44x, 70x, 140x.

Model:WOLPERT TESTOR 930
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica