Vysokoteplotný rotačný viskozimer

Funkcia a využitie:Meranie viskozity tavením v oblasti vysokých teplôt. Využitie ta v oblasti základného ako aj aplikovaného výskumu najmä pre sklené taveniny.
Technická špecifikácia:

Rotačný viskozimeter s možnosťou merania viskozity v rozsahu 101 – 107,5dPa.s, do teploty 1500 C.

Model:Rotation Viscometer Bahr VIS 403
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica