Reometer/viskozimeter

Funkcia a využitie:

Zariadenie na meranie tokových vlastností kvapalín s možnosťou merania pri rôznych amplitúdach oscilácie a merania viskozity v intervale od 0,5 mPas do 10 000 000 mPas pri šmykových rýchlostiach od 0,001 do 11 415 s-1, vrátane teplotnej kontrolnej jednotky s chladiacim okruhom použiteľnej pre meracie telieska s cylindrickou, tanierovou a kónickou geometriou.

Zariadenie je integrálnou súčasťou vybavenia pri štúdiu pokročilých tvarovacích metód keramických materiálov s využitím koloidných procesov, ktoré umožňuje verifikovať optimálnu mieru disperzie keramických práškov v suspenzii, resp. optimalizovať tokové vlastnosti keramických suspenzií, čím sa zabezpečí optimálne tvarovanie a kompaktácia surových keramických (aj kompozitných) výliskov metódami ako tlaková filtrácia, odlievanie do formy, centrifugálne odlievanie, gel casting alebo tape casting.

Technická špecifikácia:
  • Strihová rýchlosť: 0,001 do 11 415 s-1
  • Rozsah viskozít: 0,5 až 10 000 000 mPas
  • Uhlová rýchlosť: 0,001 až 1500 ot/min.
  • Rozsah frekvencií: 10-6 až 100 Hz.
  • Rozsah teplôt: -20 až 200 C (Peltierov článok)
  • Reoskopický modul: zväčšenie: 20x
  • Rozlíšenie: 1µm (pri 20x priblížení)
  • Progressive-scan CCD kamera s rozlíšením 1024 x 768 pixelov
  • Snímkovanie 15 obrázkov za sekundu (tiff)
Model:Haake MARS III
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica