Meracie zariadenie PULSE

Funkcia a využitie:Umožňuje pozorovať, analyzovať a dokumentovať dynamické správanie sa strojov a mechanických štruktúr, meranie vlastných frekvencií objektov a meranie vybudených frekvencií objektov.
Technická špecifikácia:
  • Meranie z piatich kanálov cca. 25,6 kHz kmitavý rozsah
  • Príslušenstvo:
    • Modálne kladivko typu 8206-002
    • Piezoelektrické snímače zrýchlenia
    • Počítač
    • Softvér na meranie a vyhodnotenie merania. 
Model:PULSE 3560B
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica