Hydraulický stend na meranie statických a dynamických charakteristík prvkov

Funkcia a využitie:Zariadenie na realizáciu merania niektorých statických a dynamických charakteristík škrtiacich ventilov, tlakových ventilov, rozvádzačov a zubových generátorov, meranie charakteristík s možnosťou používania mobilného meracieho a zaznamenávacieho prístroja HMG 3000 od firmy Hydac. 
Technická špecifikácia:
 • Hydraulický agregát Festo s dvomi čerpadlami a s motorom AC
 • Nominálne napätie: 230 V
 • Vstupný príkon: 2x550 W
 • Prietok: 3,7 dm3/min/1400 1/min.
 • Pracovný tlak 6 MPa (60 bar)
 • Objem nádrže: 40 dm3
 • Hmotnosť: 72 kg
 • Meracia súprava HYDAC HMG 3000-000-E
 • Snímač tlaku HDA 4748-H-0100-000, 0-100 bar
 • Snímač teploty ETS 4548-H-000
 • Prietokomer EVS 3100-H-1, (1,2 – 20) dm3/ min.
Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica