Pneumatický stend s kompresorom

Funkcia a využitie:Simulácia procesov priemyselnej automatizácie, stavebnica FESTO umožňuje zostavovanie, skúšanie a overovanie funkčnosti pneumatických obvodov, slúži na zostavovanie množstva rôznych druhov funkčných variabilných celkov podľa zadania. Pre stavbu pneumatických obvodov je možné použiť pneumatické prvky FESTO ako sú rôzne druhy ventilov, vrátane ventilov s logickými funkciami „AND“ resp. „OR“, rozvádzačov, meracích prvkov a príslušenstva.
Technická špecifikácia:
  • Pneumatický stend FESTO – DIDACTIC s kompresorom: kompresor FESTO typu TN 152962, prietok vzduchu 2,0 dm3/min, PS 60 bar, 230 V/3,1 A/50 Hz, pneumatické prvky FESTO podľa zostavy skúšobného pneumatického obvodu
Model:TN 152962 na meracom zariadení FESTO
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica