Analyzátor veľkosti častíc a zeta potenciometer

Funkcia a využitie:Zariadenie na simultánne meranie rozdelenia veľkosti častíc a zeta potenciálu v suspenziách, komplexné stanovenie miery dispergovania keramických suspenzií, meranie distribúcie veľkosti častíc, vrátane pripojenej automatickej titračnej stanice pre meranie zeta potenciálu v rozsahu pH od 2 do 12, verifikácia optimálnej miery disperzie keramických práškov v suspenzii, sledovanie vplyvu pH, resp. prídavku dispergačných činidiel na stupeň dispergácie keramických práškov v suspenziách.
Technická špecifikácia:

 Meranie veľkosti častíc:

 • V rozmedzí 2 nm – 3 µm, odchýlka ± 2 %
 • Pracovná teplota: 5 – 75 C (krok 0,1 C)
 • Objem vzorky: 1 až 3 cm3
 • Zeta potenciál:
  • Rozsah: -150 až + 150 mV
  • Pracovná teplota: 6 – 74 C (krok 0,1 C)
  • Veľkosť častíc: 10 nm to 30 µm, presnosť ± 2 %
  • Objem vzorky: 1,5 cm3
  • Výkon laseru: 35 mW (660 nm – červený)
  • Autotitrátor: BI-ZTU: pH 2 až 12
Model:Brookhaven 90Plus Bl-Zeta
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica