Héliový pyknometer

Funkcia a využitie:Zariadenie na stanovenie hustoty kusových a práškových vzoriek, využitie pri stanovení hustoty kompozitných keramických práškov, práškových, resp. kusových vzoriek skla a keramiky.
Technická špecifikácia:
  • Presnosť merania min. 0,0001 g.cm-3, pre meranie vzoriek s objemom od 0,1 do 135 cm3
  • Vymeniteľné meracie cely s objemom 0,25, 10,50 a 135 cm3
  • Cely na meranie veľmi jemných práškov s objemom 10 a 5 cm3
Model:Quantachrome Ultrapyc 1200e
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica