Potenciostat s frekvenčným analyzátorom

Funkcia a využitie:Modulárny elektrochemický systém pre meranie elektrochemických charakteristík materiálov a látok. Potenciostat umožňuje elektrochemické merania (potenciostatické/galvanostatické) v taveninách solí, sklotvorných taveninách a vo vodných ako aj nevodných roztokoch látok (roztokoch s vysokým odporom). Frekvenčný analyzátor umožňuje meranie impedančných charakteristík materiálov (sklených, keramických a sklokeramických) a látok v širokom rozsahu impedancií, frekvencií a teplôt.
Technická špecifikácia:

 Potenciostat:

 • Modulárny systém s možnosťou meniť konfiguráciu prístroja pridávaním modulov v budúcnosti podľa potreby
 • Zapojenie: 2-, 3- alebo 4- elektródové všetky s možnosťou plávajúceho (floating) zapojenia 
 • Rýchlosť zmeny napätia na elektródach (potenciostaticky): 1 µV/s – 10 MV/s
 • Rýchlosť zmeny prúdu na elektródach (galvanostaticky): 200 µA/s – 400 kA/s
 • IR kompenzácia (elektronická kompenzácia potenciálového spádu medzi pracovnou a referenčnou elektródou v dôsledku odporu roztoku vo všeobecnosti média)
 • Rozsah polarizácie elektród: ± 100 V
 • Rozlíšenie napätia (referenčná elektróda): 1µV.
 • Presnosť merania napätia (referenčná elektróda) definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1 % + 0,05 % + 100 µV
 • Najmenší prúdový rozsah (pracovná elektróda): 3pA
 • Vstupná impedancia viac ako 100 GΩ
 • Prúdový rozsah: ± 2 A
 • Prúdové rozlíšenie (pracovná elektróda): 0.15 fA
 • Presnosť merania prúdu (pracovná elektróda) definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1 % + 0,05 % + 30 fA
 • Frekvenčný analyzátor
 • Modulárny systém s možnosťou meniť konfiguráciu prístroja pridávaním modulov
 • Zapojenie: 2- a 4- elektródové
 • Analyzátor umožňuje multisine/FFT (FFT-Fast Fourier Transform) analýzu pre rýchlejšie meranie pri nižších frekvenciách
 • Analyzátor umožňuje meracie techniky v časovej doméne – I-V, konštantné, pulzné, rampové charakteristiky a techniky vo frekvenčnej doméne (AC techniky) – impedancia, kapacitancia, permitivita, C-V charakteristiky, Mott-Schottky charakteristiky
 • Aplikovateľné napätie na vzorku: ± 8 V
 • Rýchlosť zmeny napätia: 1µV/s – 1.6 MV/s
 • Presnosť merania napätia definovaná spôsobom odčítaný údaj – použitý rozsah + ofset: 0,1 % + 0,05 % + 100 µV
 • Maximálny prúdový rozsah: ± 100 mA
 • Presnosť merania prúdu (pracovná elektróda) definovaná spôsobom odčítaný údaj + použitý rozsah + ofset: 0,1 % + 0,05 % + 100 fA
 • Najmenší prúdový rozsah: 3 pA
 • Prúdové rozlíšenie: 0,15 fA
 • Frekvenčný rozsah impedančného analyzátora: 10 µHz – 1 MHz
Model:Modulab ESC-MTS (Solartron Analytical)
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica