Refraktometer

Funkcia a využitie:Laboratórne zariadenie na meranie indexu lomu.
Technická špecifikácia:

Klasická konštrukcia refraktometra s manuálnym nastavením rozhrania. Meraná hodnota sa odčíta na stupnici. Teplotu je možné odčítať na zabudovanom sklenenom teplomere. Prístroj vyžaduje externé osvetlenie a umožňuje merať v predchádzajúcom i odrazenom svetle. Merací i osvetľovací hranol je možné temperovať externým kvapalinovým termostatom.

Model:Abbého refraktometer RL3
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica