Žiarový mikroskop

Funkcia a využitie:Zariadenie umožňuje sledovanie zmien vzoriek materiálov za tepla a stanovenie uhla zmáčania tavením pri vysokých teplotách.
Technická špecifikácia:
  • Prístroj je vybavený programovateľným regulátorom teplôt do 1450 C
  • Profil kvapky je zosnímaný digitálnou kamerou uEye s využitím softwaru QuickPhOTO  Industrial
  • Zosnímaný profil ležiacej, resp. visiacej kvapky sa spracuje softwarom na obrazovú analýzu LUCIA G v4.82
  • Pomocou výpočtového programu KVAREG metódou nelineárnej regresnej analýzy sa vypočíta povrchové napätie sklotvornej taveniny a jeho smerodajná odchýlka
  • Veľkosť vzorky max. 5x5x5 mm.
Model:Leitz Wetzlar
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica