Laboratórna elektrická oblúková piecka

Funkcia a využitie:Zariadenie je určené na tavenie kovov s vysokou teplotou tavenia, tavenia vysoko reaktívnych kovov a ich zliatín vo vákuu a v ochrannej atmosfére.
Technická špecifikácia:

Taviaci generátor bude umožňovať bezkontaktné vysokofrekvenčné zapálenie oblúka. Generátor umožní bezpečnostné riadenie a bude okamžite vypnutý ak dôjde k otvoreniu komory alebo ak stúpne teplota medenej dosky nad 60oC. Bude umožňovať tavenie kovov na vzduchu, vo vákuu alebo v inertnej atmosfére. Teplota tavenia min. 3500 oC. Hmotnosť taveného kovu max. 20 g. Prúd jednosmerný regulovateľný 3 A až 180 A. Max. čas tavenia 3 min. Uzatvorený chladiaci okruh vody, vysokovákuový turbomolekulárny systém s chladením vzduchu. Elektrické pripojenie 230  V, 50 Hz.

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica