Automatický prístroj na elektrolytické leštenie a leptanie vzoriek

Funkcia a využitie:Je zariadenie na elektrolytické leštenie a leptanie povrchu vzoriek s  oddelene regulovateľnými okruhmi napätia pre leštiace  a leptacie procesy. Zariadenie musí mať zabudované bezpečnostné zariadenie pre kontrolu teploty elektrolytov a jednotky napätia a 2 prípojky pre elektrolytickú bunku pre externé leptanie.
Technická špecifikácia:
  • Nádoba pre elektrolyt s priemerom min. 200 mm musí byť nerozbitná a odolná voči korózii.
  • Leštenie 0-115 V pri 0 až 20 A, leptanie 0 až 15 V pri 2,5 A.
  • Výkon max. 1200 W.
Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica