Automatický elektro-hydraulický lis na rýchle zalisovanie vzoriek

Funkcia a využitie:Predmetom zákazky je automatický elektro-hydraulický lis na rýchle zalisovanie vzoriek za tepla do všetkých termosetických hmôt, bez potreby stlačeného vzduchu.
Technická špecifikácia:
  • Lisovacia teplota 50 až 190oC po krokoch 10 C
  • lisovací tlak 90 až 250 bar
  • zohrievací element min 1300 W. 
  • Lisovacia forma priemeru 40 mm.
Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica