Elektro-hydraulický metalografický lis

Funkcia a využitie:Elektro-hydraulický metalografický lis pre zalisovanie metalografických vzoriek kovových a nekovových materiálov (všetkých druhov ocelí, gumy, plastov a pod.)
Technická špecifikácia:•    Pokročilý elektro-hydraulický metalografický lis s dvomi na sebe nezávislými valcami.
•    Zabudovaný "Sprievodca zapekaním za tepla s databázou metód" s automatickým prepočtom parametrov pre lisovanie do príslušných hmôt pre vytvorenie dobre priľnavého materiálu.
•    Tri úrovne intenzity chladenia a ohrevu.
•    Doba prípravy vzoriek: 3 - 5 minút kompletný cyklus ohrevu a chladenia.
•    Elektrické napájanie 100 - 240 V, 50 - 60 Hz.
•    Lisovacia jednotka obsahuje vyhrievací a chladiaci valec, dolný a horný piest s horným uzáverom s priemerom valca 30 a 40 mm.

Zariadenie je vybavené nasledovným príslušenstvom:  
•    automatická dávkovacia jednotka zalisovavacej hmoty,
•    recirkulačná chladiaca jednotka,
•    CitoPress Databáza metód,
•    CitoPress Sensitive option, program pre senzitívne zapekanie (dvojfázový ohrev a lisovací tlak pre krehké/porézne vzorky),
•    dávkovacia stanica pre CitoDoser (CITDO),
•    CitoDoser, polo-automatická dávkovacia jednotka,
•    HandyDoser, manuálny dávkovač živice pre zalisovanie za tepla.
Model:Citopress 20; Struers
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Mariana Janeková, PhD.
e-mail: mariana.janekova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 837
OperátoriIng. Mariana Janeková, PhD., Ing. Daniela Koštialiková, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica