Laboratórna linka na povrchovú úpravu plazmou

Funkcia a využitie:Plazmový reaktor na báze DCSBD (Diffuse Coplanar Surface Barrier Discharge) s aktívnou plochou plazmy 200 mm  100 mm na kontinuálnu obojstrannú povrchovú úpravu plošných polymérnych materiálov (fólie s hrúbkou 50 µm - 0,5 mm, tenkých flexibilných polymérnych dosiek hrúbky 0,5 mm - 1 mm, tenkých textílií a kordov s priemerom 0,1 - 0,5 mm) plazmou.
Laboratórna linka umožňuje kontinuálnu jednostrannú i obojstrannú povrchovú úpravu plazmou s plynulou reguláciou rýchlosti odťahu fólie /textílie 3,5 - 30 m/min.
Technická špecifikácia:•    Úprava fólie, textílie a plošných materiálov s rozmerom aktívnej plochy min. 200 x 80 mm – pre obojstrannú úpravu.
•    Jednostranná úprava s rozmerom aktívnej plochy min. 200 x 160 mm – na úpravu iných druhov materiálov ako napr.: tenké polymérne dosky, drevo a sklo.
•    Elektródy sú napájané VN zdrojmi s frekvenciou min. 15 kHz a napájacou jednotkou s príkonom min. 400 W /1 výboj.
•    Zdroj plazmy – difúzny koplanárny povrchový bariérový výboj.
•    Aktívna oblasť plazmy min. 200 x 80 mm pri obojstrannej úprave a min. 200 x 160 mm pri jednostrannej úprave.
•    Výkon plazmovej elektródy min. 400 W.
•    Objemová hustota plazmy min. 80 W/cm3.
•    Napätie vysokonapäťového zdroja pre elektródy min. 10 kV.
•    Pracovná frekvencia vysoko napäťového zdroja min. 15 kHz.
•    Účinnosť systému VN zdroj – elektróda > 80%.
•    Max. priemer nábalu, návinu a odvinu : 400 mm.
•    Max. šírka nábalu, návinu a odvinu: 200 mm.
•    Rýchlosť odťahu materiálu: 3,5 - 30 m/min.
Model:Plazmový reaktor KPR 20
Umiestnenie prístrojaFPT v Púchove, TnUAD v Trenčíne
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Róbert Janík, PhD.
e-mail 1: janik.fpt.tnuni@gmail.com
e-mail 2: robert.janik@tnuni.sk
tel. č.: +421 42 2851 821
OperátoriIng. Róbert Janík, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica