Mikrovlnný systém na organickú syntézu a depolymerizáciu plastov

Funkcia a využitie:Mikrovlnný systém na organickú syntézu a anorganickú syntézu a depolymerizáciu polymérov s otvoreným skleným systémom.
Technická špecifikácia:
  • Duálny magnetrónový systém s rotačným difuzerom pre homogénne rozdelenie mikrovlnného žiarenia;
  • Príkon 1600 Watt (2 magnetróny po 80 W);
  • Nastaviteľné kontinuálne alebo pulzné mikrovlnné žiarenie;
  • Vstavaná digitálna kamera ovládaná softvérom;
  • Zabudovaný bezkontaktný teplotný IČ snímač do 300 C;
  • Riadiaca jednotka Terminál T660;
  • Vstavané miešanie reakčnej zmesi;
  • Odvádzanie vznikajúcich splodín;
  • Vnútorný pracovný priestor je odolný voči chemickým látkam (kyseliny, rozpúšťadlá).
Model:flexiWAVEAdvancedFlexibleMicrowavePlatform
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica

 

Odkazy pre rýchly prístup: