Mikrovlnný systém na organickú syntézu a depolymerizáciu plastov

Funkcia a využitie:Mikrovlnný systém na organickú syntézu a anorganickú  syntézu a depolymerizáciu polymérov s dvoma magnetrónmi.
Technická špecifikácia:•    Príkon 1600 Watt (2 magnetróny po 800 W).
•    Napájanie 230 V/50 Hz; max. 3,5 kW.
•    Nastaviteľné kontinuálne alebo pulzné mikrovlnné žiarenie.
•    Riadiaca jednotka Terminál T660
•    Vnútorný pracovný priestor 35 x 35 x 35 cm, 43 L.
•    Vnútorný pracovný priestor je odolný voči chemickým látkam (kyseliny, rozpúšťadlá).
•    Zabudované miešanie reakčnej zmesi.
•    Odvádzanie vznikajúcich splodín.
•    Priama teplotná kontrola v priestore mikrovlnnej pece a monitorovanie teplotným snímačom do 300 °C v referenčnej nádobke.
Model:flexiWAVE Advanced Flexible Microwave Platform, Milestone Srl
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Andrea Feriancová, PhD.
e-mail: andrea.feriancova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 837
OperátoriIng.  Andrea Feriancová, PhD., doc. Ing. Vladimíra Krmelová, PhD., Ing. Daniela Halásová.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica