Diferenciálny skenovací kalorimeter

Funkcia a využitie:Kompenzovaný diferenčný skenovací kalorimeter, tzv. „pravé DSC“, umožňujúci skúmanie entalpickej relaxácie a presné meranie tepelných kapacít a entalpických efektov fázových premien tuhých vzoriek v teplotnom rozsahu minimálne od -180 ˚C do 750 ˚C, s možnosťou zabezpečiť veľmi rýchly ohrev a chladenie vzorky, t.j. s časom ochladenia zo +100 °C na -100 °C pri vhodnom chladiacom systéme za maximálne 30 sekúnd.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica