Súbor excitačných pulzných diódových svetelných zdrojov (NanoLED a laserové NanoLED)

Funkcia a využitie:Súbor excitačných pulzných diódových svetelných zdrojov (NanoLED a laserové NanoLED) pokrývajúci oblasť excitačných vlnových dĺžok a Dewarova nádoba (nástavec) do kyvetového priestoru fluorescenčných spektrometrov na meranie fluorescenčných charakteristík materiálov pri teplote kvapalného dusíka (77K) pozostávajúci z NanoLED pulzných diódových svetelných zdrojov použitešných pri meraní doby zhášania excitovaného stavu technikou TCSPC s nominálnou vlnovou dĺžkou 260, 300 a 330 nm a NanoLED pulzných diódových svetelných zdrojov použiteľných pri meraní doby zhášania excitovaného stavu technikou TCSPC s nominálnou vlnovou dĺžkou 405, 415, 440, 470 a 510 nm s toleranciou vlnovej dĺžky max. 10 nm.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica