FTIR spektrometer s FT – Raman modulom

Funkcia a využitie:Infračervený spektrometer s furierovskou transformáciou s FT-Ramanovým modulom pre kvalitatívnu a kvantitatívnu charakterizáciu vzoriek.
Technická špecifikácia:•    Spektrálny rozsah 12500 - 380 cm-1 – stredná infračervená oblasť (MIR) a blízka infračervená oblasť (NIR).
•    Zdroj žiarenia: Polaris pre MIR oblasť.
•    Zdroj žiarenia bieleho svetla: Tungsten-halogen pre NIR oblasť.
•    Spektrálne rozlíšenie 0,09 cm-1.
•    Detektory: DLaTGS.
•    Deliče lúča: KBr a CaF2.
•    Optický systém vybavený pozlátenými zrkadlami.
•    Meranie, spracovanie a vyhodnocovania spektier typu .spa, .spg.
•    Integrovaný modul ATR s diamantovým kryštálom.
•    Ramanov modul pre vzorkový priestor spektrometra: laser 1064 nm, intenzita lasera nastaviteľná na 450 W, laser 1. bezpečnostnej triedy, veľkosť laserového spotu do 60 nm, rozlíšenie 5 nm, detektor InGaAs.
•    Nástavec pre transmisné meranie KBr tabliet.
•    Príslušenstvo pre prípravu KBr tabliet (13 mm) – forma, hydraulický lis.
Model:Nicolet iS50; Thermo Scientific
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Jana Pagáčová, PhD.
e-mail: jana.pagacova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 864
OperátoriIng. Jana Pagáčová, PhD., Ing. Iveta Papučová, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica