Rentgenfluorescenčný energodisperzný spektrometer pre meranie tuhých a kvapalných vzoriek

Funkcia a využitie:Röntgenfluorescenčný energodisperzný spektrometer je určený na elementárnu charakterizáciu kvapalných, tuhých vzoriek, vzoriek olejov, roztokov odpadov bez akejkoľvek úpravy, práškov a filmov. Jedným meraním sa zistia všetky elementy prítomné vo vzorke, s možnosťou kvantifikácie aj bez použitia štandardov pre meranie tuhých a kvapalných vzoriek.
Technická špecifikácia:•    Rozsah merania: Na – U.
•    Generátor:  Rh terč,  4 kV - 50kV,  luA -lOOOuA, 5 typov primárnych filtrov s automatickou výmenou
•    rozmery meracej plochy: 1, 3, 5 a 10 mm, automatické prepínanie kolimátora
•    Detektor:  kremíkový driftový detektor (SDD),  chladenie Peltierom.
•    Merací priestor: veľkosť vzorky 300 x 275 x 100 mm.
•    Atmosféra: vzduch, vákuum, He.
•    Automatický podávač pre 12 štandardných vzoriek s priemerom 37 mm.
•    Farebná kamera pre presné nastavenie meracieho miesta.
Model:EDX-7000;  Shimadzu
Umiestnenie prístrojaFPT TnUAD, Púchov
Zodpovedný pracovníkMeno: Ing. Iveta Papučová, PhD.
e-mail: iveta.papucova@tnuni.sk
tel.č.: +421 42 2851 864
OperátoriIng.  Iveta Papučová, PhD.
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica