Modul na meranie mikrodifrakcie pre RTG difraktometer Panalytical Empyrean

Funkcia a využitie:Modul rozširujúci existujúci RTG difraktometer Panalytical Empyrean o možnosť merania mikrodifrakcie – polykapiláry na fokusovanie RTG žiarenia do úzkeho zväzku s vysokou intenzitou optimalizovaný na mikrodifrakčné merania, analýzu pnutí a textúry v jednotlivých bodoch vzoriek. Polykapilára musí zabezpečiť fokusáciu RTG žiarenia na vzorke do bodu s priemerom nie väčším ako 50 ± 5 µm, pričom optika musí byť optimalizovaná na mikrodifrakčné merania, analýzu pnutí a textúry v jednotlivých bodoch vzoriek s rozlíšením rovným, alebo menším ako 0,5 °C.
Technická špecifikácia:

 

Model:
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava Knižnica